Kontakt

Krzysztof Mrozik
Zebrzydowa 147b
59-730 Nowogrodziec
Tel: 607 147 240 / 607 535 064
email: krzysztof.mrozik@wp.pl